Calprotectin - návod na odběr

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 16.10.2017

sestaveno

: 28.02.2022

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Postup odebrání vzorku na stanovení calprotectinu

 

(Soupravu je nutno i před odběrem uchovávat v lednici, tekutinu ze zkumavky nevylévat!

Vyhněte se kontaminaci se záchodovou vodou obsahující dezinfekci)

 

1.    Uchopte zkumavku jednou rukou za modrý závit a druhou rukou za žlutou část lopatky. Otočte žlutým uzávěrem proti směru hodinových ručiček a vytáhněte dávkovací lopatku.

materiál.jpg

 

2.    Zasuňte špičku do vzorku stolice (do hloubky cca 2 cm, případně opakovaně). Drážky na stěrce je nutné plně pokrýt vzorkem.

hovno.jpg

 

3.    Vložte dávkovací lopatku zpět do zkumavky s tekutinou (nadbytek stolice se otře

o kuželovou vložku). Otočte uzávěrem po směru hodinových ručiček a pevně jej uzavřete. Znovu neotvírejte!

 

konec.jpg

 

Vzorek je stabilní po dobu 24 hodin při uchování v chladničce.