Výpočty prováděné na OKBI

 

 

Albumin / kreatinin v moči (výpočet)

Bílkovina celková - ztráty močí (výpočet)

Ca/Kr v moči (výpočet)

Ca/Mg v moči  (výpočet)

Celková bílkovina / Kreatinin v moči (výpočet)

Clearance bezsolutové vody (výpočet)

Clearance draslíku (výpočet)

Clearance kreatininu (výpočet)

Clearance kreatininu korigovaná (výpočet)

Clearance osmolality (výpočet)

Clearance sodíku (výpočet)

eGFR (CKD-EPI cystatin C)

eGFR (CKD-EPI)

eGFR (MDRD)

eGFR (Schwartz)

Fosfor - odpad močí (výpočet)

Frakční exkrece sodíku (výpočet)

Frakční exkrece draslíku (výpočet)

Frakční exkrece osmolality (výpočet)

Frakční exkrece kyseliny močové

Glukóza - odpad močí (výpočet)

Hořčík - odpad močí (výpočet)

Chloridy (chloridový anion) - odpad močí (výpočet)

Cholesterol LDL v séru (výpočet)

Cholesterol non-HDL  (výpočet)

Index volných androgenů (FAI)

Kalium (draselný kation) - odpad močí (výpočet)

KEB- koeficient energetické bilance (výpočet)

Kortizol volný - odpad močí za  24 h (výpočet)

Kreatinin - odpad močí (výpočet)

Kyselina močová - odpad močí (výpočet)

Natrium (sodný kation) - odpad močí (výpočet)

PSA - podíl volné frakce (výpočet)

Tubulární resorpce (výpočet)

Saturace transferinu (výpočet)

Urea - odpad močí (výpočet)

Vápník  - odpad močí (výpočet)

Vazebná kapacita železa v séru (výpočet)