Vyšetření: 

Vyšetření hemokultury a jiných primárně sterilních materiálů v systému BACTEC

INFO

Pro hemokultivaci využíváme systém BACTEC. Odběrové lahvičky pro kultivaci hemokultur vydává laboratoř.

Přístroj je schopen detekovat nárůst bakterií měřením naprodukovaného CO2 v pravidelných intervalech. Jakmile je naměřena kritická hodnota, přístroj signalizuje pozitivitu hemokultury.

Podle nového doporučení FNB se jde standardně o odběr 40 ml krve rozděleně do 4 lahviček Bactec (2 aerobní a 2 anaerobní).
Lahvičky je potřeba označit pořadovým číslem (lahvička = jedno číslo. Toto opatření pomůže při interpretaci nálezu a zhodnocení případné kontaminace.

Odběr hemokultur provést vždy před nasazením antibiotik, v případě neúspěšné dosavadní terapie před výměnou antibiotik, při probíhající antibiotické léčbě těsně před podáním antibiotik. Načasování odběru, metodika a použití v různých indikacích viz Metodický pokyn FNB.

Viz
Metodický pokyn
FN02_MP_FNB_026 Odběr hemokultur ve FNB a Ošetřovatelský standard 02_POP_NOP_022 Hemokultura BACTEC

Materiál

krev

jiný primárně sterilní materiál (mok, punktát z kloubu apod.) – min. 2 ml

Odběrová souprava

lahvičky pro systém BACTEC – lze vyzvednout v laboratoři OKM 

oddělení dodává 3 druhy hemokultivačních nádobek:

AE hemokultivační lahvička BD BACTEC PLUS+Aerobic/F - 10 ml, pro aerobní bakterie

ANA hemokultivační lahvička BD BACTEC Lytic 10 Anaerobic/F - 10 ml, pro anaerobní bakterie

PED hemokultivační lahvička BD BACTEC PEDS PLUS/F - 2 ml, pro odběr menšího množství krve, pro jiné materiály než

Transport

Co nejrychleji, max. do 2 hodin

Uchovávání do transportu

uchovat při pokojové teplotě

Dostupnost

Nepřetržitě

Odezva rutinní

Pozitivita je hlášena automaticky přístrojem do UNIS jako předběžný výsledek, po zhodnocení mikroskopie ze signalizující lahvičky (hodnotí VŠ mikrobiolog) je nález hlášen telefonicky na oddělení a je dohledatelný v UNIS jako předběžný výsledek

Negativní výsledek je odesílán po 5 dnech kultivace (dobu kultivace v automatu je možno po telefonické dohodě prodloužit – např. pro bakterie ze skupiny HACEK)

Dílčí výsledek

Okamžitě po příjmu lahvičky signalizující pozitivitu je zhotoven mikroskopický preparát v Gramově barvení a mikroskopie s předběžným hodnocením nálezu je laboratoří hlášena klinickému oddělení.

Pokud je to možné, identifikujeme původce tentýž den přímo z hemokultivační lahvičky. Pro definované patogeny lze přímo z lahvičky vyšetřit i předběžnou atb citlivost metodou  RAST (Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti). V tomto případě může být identifikace a citlivost známa již v den signalizace pozitivity.. O průběhu vyšetření informuje laboratoř telefonicky.

V ostatních případech jsou výsledky hemokultivace k dispozici další den po signalizaci.

Poznámka

Nádobky po odběru skladovat po nutnou dobu za pokojové teploty, nevkládat do chladničky, nevystavovat přímému slunci a teplu, nenechávat nádobky na tělese ústředního topení!!!!!  

Nádobky ničím neobalovat, zátku a dno lahvičky nechat volné, nepřelepovat čárový kód!

Řádně vyplňte elektronickou žádanku, především údaj o typu hemokultivační lahvičky, diagnózu, datum a čas odběru. Uveďte tel. linku pro sdělení předběžného výsledku.

Jiný materiál než krev: V případě nutnosti (není-li možno odeslat materiál urychleně do laboratoře) lze do hemokultivační nádobky odebrat i jiný primárně sterilní materiál. Je třeba vědět, že v tomto případě sice namnožíme všechna bakteriální agens, přítomná ve vzorku, ale ztratíme úplně informaci o kvantitativním zastoupení jednotlivých druhů a o mikroskopickou charakteristiku vzorku. Je proto výhodné zhotovit zčásti materiálu alespoň nátěr na sklíčko a to dodat následně do laboratoře.

 

Související informace:

 

 HEMOKULTURA  FA – multiplex PCR z pozitivní hemokultury