Vyšetření: 

Bakteriologické vyšetření cizorodého materiálu

INFO

kultivace aerobnĂ­ i anaerobnĂ­

odběr proveďte co možná nejpečlivěji tak, aby se zabránilo druhotné kontaminaci!

Je třeba řádně označit původ odebraného materiálu.

Vyšetření zahrnuje i kultivaci cílenou na detekci kvasinek.

Materiál

katétry, drény, kanyly - odstřihnout cca 5 cm z koncové části, dodat ve zkumavce nasucho

CizorodĂ˝ materiál - cĂ©vnĂ­ a dialyzaÄŤnĂ­ katĂ©tr, chirurgickĂ˝ drĂ©n, drĂ©n z CNS, kanyly, implantát, oÄŤnĂ­ ÄŤoÄŤka, cizĂ­ tÄ›leso.… 

Odběrová souprava

sterilní zkumavka, sterilní odběrový kontejner

Transport

neprodlenÄ›

Uchovávání do transportu

Uchovat při 2-8 °C

Dostupnost

v pracovnĂ­ dobÄ› vÄŤetnÄ› sluĹľby

Odezva rutinnĂ­

min. 3 dny

Dílčí výsledek

Za 48 hodin

Poznámka