MONITORING PROSTŘEDÍ

 

Vyšetření: 

Anaerobní kultivace

INFO

Vyšetření bakteriální kontaminace prostředí, ověření sterility, bakteriologické vyšetření tekutin

Materiál

stěry z prostředí, otisky na kultivační plotně, tekuté materiály

Odběrová souprava

sterilní tampon v transportní půdě
Petriho miska s kultivačním médiem (možno vyzvednout na OKM)
sterilní odběrová nádobka, zkumavka

Transport

do dvou hodin, materiál v transportní půdě do 24 hodin

Uchovávání do transportu

Při pokojové teplotě

Dostupnost

V pracovní době včetně služby

Odezva rutinní

min. 4 dny

Dílčí výsledek

Za 48 hodin

Poznámka