Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


ALP kostní v séru
ALP kostní izoenzym v séru

Kód metody: EXT_706
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C

Upozornění pro odběr:
Odebírat na lačno. Stabilita při teplotě 4-8 °C 7 dní.

Elektroforéza isoenzymů alkalické fosfatázy.
Omezení frekvence vyšetření podle SZV: 1/1 den
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel. 224962841, 224963032, příjem materiálu: tel. 224962654, 224962569