Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Amikacin v séru

Kód metody: EXT_707
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C

Upozornění pro odběr:
Transportovat v chladu. Přednost pro vyšetření má sérum nebo EDTA plazma. Vzorek je nutné separovat do jedné hodiny od odběru. Stabilita při teplotě 20 °C 4 hodiny, při teplotě 4-8 °C 2 dny.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel. 224962841, 224963032, příjem materiálu: tel. 224962654, 224962569