Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Amyláza pankreatická v séru

Kód metody: EXT_709
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 4 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Zabránit hemolýze. Pro stanovení se preferuje sérum. Materiál transportujte při teplotě 15-25°C.
Stabilita při teplotě 20 °C 7 dní.
Pozor na kontaminaci potem a slinami.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
81481

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel. 224962841, 224963032, příjem materiálu: tel. 224962654, 224962569