Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


C1 inhibitor v séru

Kód metody: EXT_763
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 1 d při 4 °C

Upozornění pro odběr:
Nepoužívat hemolytická, lipemická nebo mikrobiálně kontaminovaná séra
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Klinická imunologie a alergologie
tel: 22496 6278, 22496 6638, 22496 6469