Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Chloridy (chloridový anion) v potu
Potní test s pilokarpinem

Kód metody: EXT_723
Primární vzorek: Pot
Maximální doba do zpracování: 4 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Vzorky externích pacientů jsou do laboratoře dopravovány v termosce s ledem zajištěny proti odparu a poškození vzorku.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Středa
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLCHKB 2. LF a FN Motol
Objednávání vyšetření tel: 224 432 272