Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Měď - odpad močí
Cu- odpad močí

Kód metody: EXT_714
Primární vzorek: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Po změření objemu sbírané moči stačí pro analýzu do laboratoře zaslat 1 zkumavku (cca. 8 ml) moči. Stabilita při teplotě 2 - 8°C 7 dní.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel. 224962841, 224963032, příjem materiálu: tel. 224962654, 224962569