Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Měď v séru
Cu v séru

Kód metody: EXT_716
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C

Upozornění pro odběr:
Krev odebírat ráno na lačno, kdy jsou nejvyšší hodnoty. Stabilita séra při teplotě 20°C 3 dny, při tepolotě 4-8°C 2 týdny.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: 2x týdně
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
81545

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel. 224962841, 224963032, příjem materiálu: tel. 224962654, 224962569