Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Cyklosporin A v plné krvi

Kód metody: EXT_718
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Maximální doba do zpracování: 4 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Jako antikoagulans použít K2EDTA , stanovení provádět z plné krve. Stabilita při teplotě 4-8 °C 7 dní.
V plné krvi není závislost na teplotě, v plasmě změny s klesající teplotou.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující pracovní den

Vykazované výkony:
99153

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569