Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


CYFRA 21-1 v séru
Cytokeratinový fragment 21-1

Kód metody: EXT_717
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 4 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem nebo plazmu Li-, Na-, heparin, K3EDTA). Stabilita při teplotě 4-8 °C 4 týdny.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
93223

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel. 224962841, 224963032, příjem materiálu: tel. 224962654, 224962569