Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Erytropoetin v séru
EPO

Kód metody: EXT_750
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Ovlivnění hemolýzou a bilirubinem.
SEPARACE VZORKU DO 2 HODIN OD ODBĚRU!
Stabilita vzorku při 20 °C 8 hodin, při 4-8 °C 7 dnů.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující pracovní den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
96837

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569