Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Haptoglobin v séru

Kód metody: EXT_767
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 1 d při 4 °C

Upozornění pro odběr:
Stabilita při 20 °C - 8 hodin, při 4-8 °C - 72 hodin.
Sérum je nutné oddělit od buněk do 2 hodin.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Centrální laboratoř
tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 2249626549