Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Lithium v séru
Li v séru

Kód metody: EXT_764
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Odběr 8-10 hodin po dávce. Zabraňte hemolýze. Odběr neprovádět do zkumavky s heparinem lithným.
Separace séra do 1 hodiny od odběru.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Centrální laboratoř
tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 2249626549