Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Metanefriny volné v plazmě

Kód metody: EXT_747
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA

Upozornění pro odběr:
VZHLEDEM KE SPECIFICKÝM PODMÍNKÁM ŽILNÍHO ODĚRU NA VYŠETŘENÍ VOLNÉHO METANEFRINU V PLAZMĚ CENTRÁLNÍ ODBĚROVÉ MÍSTO FNB ŽILNÍ ODBĚRY KRVE NA TOTO VYŠETŘENÍ NEPROVÁDÍ!
AMBULANTNÍ PACIENTY DOPORUČUJEME PO DOMLUVĚ ODESLAT DO ODBĚROVÉHO PRACOVIŠTĚ OFD PŘI ENDOKRINOLOGICKÉM ÚSTAVU (NÁRODNÍ 8, PRAHA 1). TELEFON PRO OBJEDNÁNÍ PACIENTA: 224 905 357

POUZE PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY FNB: před odběrem dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, poloha vleže, 15 minut ležet se zavedeným žilním katetrem. Odebrat dvě zkumavky. Transportovat v ledové tříšti na centrální příjem FNB.
Pro CP - zkumavky centrifugovat v chlazené centrifuze, plazmu separovat do dvou zkumavek, uložit do 2 plastových zkumavek, ihned zamrazit při -70°C, transportovat v termosce v suchém ledu.

Koncentrace metanefrinů patří mezi základních diagnostické parametry, které slouží ke včasné diagnostice feochromocytomu a k monitorování průběhu jeho léčby.

Při teplotě 20°C nestabilní, stabilita při teplotě 4-8 °C 2 hodiny, při teplotě -20 °C 1 týden, při teplotě -70 °C 3 měsíce.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do tří týdnů


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Laboratoř endokrinologie a metabolismu
tel.: 224962911, 224962912, 224962903