Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Osteokalcin v séru

Kód metody: EXT_731
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 30 min při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Ihned po odběru transportovat do laboratoře. Okamžitě centrifugovat a separovat. Stabilita séra při 20 °C 8 hodin, při teplotě 4-8 °C 3 dny.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
93169

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569