Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Phenobarbital kvantitativně
Phenobarbital v séru

Kód metody: EXT_770
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 6 h při 20 °C

Upozornění pro odběr:
Pro farmakokinetické hodnocení odebírat v časových intervalech dle požadavků farmakologa. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
99139

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚSLT - oddělení toxikologické
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
tel: 22491 1267