Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Renin v plazmě
Plazmatická reninová aktivita (PRA)

Kód metody: EXT_735
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA

Upozornění pro odběr:
Odběr plazmy a zpracování při pokojové teplotě, odběrové zkumavky nechladit!!! Na stanovení reninu nutno odebrat krev do zkumavky s EDTA!!! (bez ledu!!!). Separovanou plazmu nutno skladovat při -20°C. Stabilita při teplotě 4-8 °C 4 hodiny, při teplotě -20 °C stabilita 4 týdny.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
93179

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř

Konsultace k hodnotám reninu viz kontakty.:
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
tel.: 224 962 960 (1910/2845), email:jwidi@lf1.cuni.cz

Doc. MUDr. Tomáš Zelinka
tel.: 224 962 121, email: Tomas.Zelinka@lf1.cuni.cz