Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Serotonin v séru
5-hydroxytryptamin

Kód metody: EXT_736
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Dieta 2 dny před odběrem: vynechat kávu a jiné potraviny s kofeinem, banány, avokádo, švestky, ananas, rajčata, ořechy. Pokud možno vysadit aspirin, MAO inhibitory, katecholamíny, nikotin, antihypertenziva.
.
Ihned po odběru transportovat do laboratoře v chladu (ledové tříšti), centrifugace v chlazené centrifuze, sérum ihned zamrazit! Stabilita v séru při teplotě 2-8°C 6 hodin, při teplotě -18°C 3 měsíce.
.
Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou!


Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
Endokrinologický ústav - Laboratorní komplement
Tel: 224 905 244, 224 905 268