Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Valproát kvantitativně
Valproát v séru

Kód metody: EXT_771
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 6 h při 20 °C

Upozornění pro odběr:
Odběr před aplikací následující dávky. Možno vyšetřit i z plazmy (heparin). Není doporučen odběr do zkumavek se separačními gely.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
99139

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚSLT - oddělení toxikologické
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
tel: 22491 1267