Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Zinek v séru
Zn v séru

Kód metody: EXT_744
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků
Maximální doba do zpracování: 45 min při 20 °C

Upozornění pro odběr:
Stabilita séra při 20 °C 1 týden, při 4-8 °C 2 týdny.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: 2x týdně
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
81643

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569