Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Zinek v moči
Zn v moči-koncentrace

Kód metody: EXT_743
Primární vzorek: Moč
Odběr do: Plast "metal free" pro stanovení stopových prvků

Upozornění pro odběr:
Preferuje se 24 hodinový sběr moče. Používat plast "metal free" nebo speciální odběrové nádobky bez stop zinku.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
81343

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569