Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Inzulin v séru

Kód metody: EXT_725
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C

Upozornění pro odběr:
Možno vyšetřit i z plazmy (Li-heparin, K3EDTA, citrát). Co nejdříve oddělit sérum/plazmu od krevních elementů!
Stabilita při teplotě 4-8 °C 24 hodin!
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
93161

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569