Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Estriol volný v séru

Kód metody: EXT_762
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 6 h při 8 °C

Upozornění pro odběr:
Stanovení je součástí screeningu vrozených vývojových vad v II. trimestru těhotenství.
.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: 2x týdně
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
PREVEDIG, spol. s r. o.
tel: 270 00 3261, 270 00 3133