Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Elastáza pankreatická ve stolici

Kód metody: EXT_720
Primární vzorek: Stolice
Odběr do: Kontejner na stolici
Maximální doba do zpracování: 4 h při 25 °C

Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Laboratoř gastroenterologie
Tel: 224 964 221