Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


TPA v séru
Tkáňový polypeptidový antigen

Kód metody: EXT_739
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Bez zvláštních požadavků pro odběr a transport. Stabilita při 4-8 °C 24 hodin.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
93229

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569