Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Autoprotiláky proti inzulinu

Kód metody: EXT_775
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Stabilita séra při 4-8°C - 2 dny.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
91219

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
PREVEDIG, spol. s r. o.
tel: 270 00 3261, 270 00 3133