Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


17-hydroxyprogesteron v séru

Kód metody: EXT_701
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 4 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Odebírat ráno, u menstruujících žen ve folikulární fázi cyklu. U novorozenců 4-7 event. 2. den po narození.
Stabilita při 20 °C 1 den, při -20 °C 1 rok.
Zabránit opakovanému rozmrazování.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel. 224962841, 224963032, příjem materiálu: tel. 224962654, 224962569