Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Kryoglobuliny v plazmě

Kód metody: EXT_768
Primární vzorek: Krev

Upozornění pro odběr:
Kryoglobuliny jsou abnormální sérové proteiny nebo bílkovinné komplexy precipitující při teplotách pod 37°C. Přítomnost při některých virových (EBV, virová hepatitis) infekcích a autoimunitách.

Vzhledem ke specifické přípravě NELZE odebrat v odběrovém pracovišti FN Bulovka!
Vyšetření nutno telefonicky objednat v laboratoři VFN - Klinická imunologie a alergologie ÚLBLD - tel. 224966471.
Pacienti mimo VFN – speciální odběr ve Fakultní poliklinice, Karlovo nám. 32, Praha 2, budova A, 3. patro, zadní výtah, místnost "Odběry z kanyl a portů".


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Laboratoř endokrinologie a metabolismu
Tel: 224 966 471