Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Etylglukuronid v moči

Kód metody: EXT_ETYL
Primární vzorek: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Etylglukuronid (metabolit alkoholu) - vylučuje se několik hodin až dní po požití alkoholu
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
92135

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
FNB - Ústav soudního lékařství, Toxikologie
tel: 26608 3431