Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Diagnostika dědičných metabolických poruch
Aminokyseliny (sérum / plazma, suchá kapka, moč)

Kód metody: EXT_006
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Sérum (plazmu) oddělit do 60 minut od odběru.
Při transportu nad 4 hodiny zamrazit (včetně moče)!
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Dostupnost statimová: Pondělí až pátek


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
Klinika peditarie a dědičných poruch metabolismu VFN
Diagnostické laboratoře DMP
příjem materiálu tel.: 224 967 707
novorozenecký screening: 224 967 227