Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Měď v moči
Cu v moči - koncentrace

Kód metody: EXT_715
Primární vzorek: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Vyšetřuje se obvykle ve sbírané moči. Množství materiálu 100 - 200 ml (např. zkumavka na moč 2x 50 ml). Zabránit kontaminaci. Stabilita do druhého dne při teplotě 2 - 8°C, při delším skladování lze vzorky uchovat při -15 až -25°C.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
81545

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel. 224962841, 224963032, příjem materiálu: tel. 224962654, 224962569