Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


CDT v séru
Karbohydrát deficientní transferin

Kód metody: EXT_712
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 8 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Není potřeba speciální příprava. Odběr nalačno. Stabilita při teplotě 20 °C 1 den, při teplotě 4-8 °C 48 hodin.
CDT je specifický marker, který se využívá k detekci alkoholu a pro monitorování abstinence během léčby.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do tří týdnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Laboratoř pro nové biomarkery
tel: 224 964 278 (HPLC)