Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Porfyriny v moči (průkaz)

Kód metody: EXT_733
Primární vzorek: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Vyšetřuje se čerstvá moč, min.15 ml, odběrové zkumavky nutno zabalit do alobalu nebo černého papíru! Stání na světle při pokojové teplotě snižuje výsledky! Do druhého dne vzorek uchovávat při teplotě 2 - 8°C

Doporučené stanovení při podezření na otravu olovem, indikátor reversibilních biochemických pochodů po intoxikaci olovem.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
81581

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Hepatologická laboratoř
tel: 224964203, 224964197, 224964192