Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Solubilní transferinový receptor v séru

Kód metody: EXT_756
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze. Stabilita při teplotě 4-8 °C 7 dní.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 2249626549