Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


STH v séru
Somatotropin, růstový hormon, hGH

Kód metody: EXT_738
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Bez zvláštních požadavků na odběr a transport. Při překročení transportu nad 4 hodiny od odběru vzorek stočit a alikvot uložit do lednice. Stabilita při 4-8 °C 48 hodin.

Pokud je STH vyšetřován v rámci funkčního testu a je odbíráno více vzorků v různých časech, je nutné tuto skutečnost viditelně vyznačit v žádance. Každý odebraný vzorek je třeba označit , čas odběru uvést pro každý vzorek zvlášť, případně vystavit pro každý vzorek samostatnou žádanku. Pediatrie provádění funkčního testu oznámí nejpozdějii v den odběru pracovníkům Centrálního příjmu FNB!
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
93181

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569