Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Testosteron volný v séru

Kód metody: EXT_TEST
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Stabilita při 4-8 °C - 24 hodin!
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: 1x měsíčně

Vykazované výkony:
93267

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Centrální laboratoř
tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 2249626549