Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Takrolimus (tacrolimus) v krvi

Kód metody: EXT_746
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA

Upozornění pro odběr:
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi. Stanovení imunosupresiv po 15:00 hodině je možné po předchozí telefonické domluvě.
Monitorování tacrolimu se používá při kontrole terapie u pacientů po transplantaci jater, ledvin a srdce.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
Pracoviště laboratorních metod - OKB IKEM
Centrální příjem vzorků tel. 26136 5210