Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


b-CrossLaps v séru
C-terminální telopeptid kolagenu I - beta forma

Kód metody: EXT_CTx
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Biochemický marker kostní resorpce.
Stanovení je možno provádět i v plazmě (heparin Na, EDTA).
Stabilita při 20 °C je 6 hodin, při 4-8 °C je 8 hodin.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Centrální laboratoř
tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 2249626549