Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Anti-ICA IgG v séru
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu

Kód metody: EXT_774
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 1 d při 4 °C

Upozornění pro odběr:
Transportovat do laboratoře co nejdříve! Po odběru stočit, alikvot skladovat v lednici.
Stabilita při 4-8 °C 7 dnů.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
91497

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
PREVEDIG, spol. s r. o.
tel: 270 00 3261, 270 00 3133