Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Lehké řetězce lambda (FLC) v séru
Lambda free (FLC) v séru

Kód metody: EXT_729
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální doba do zpracování: 2 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Oddělit sérum od buněk do dvou hodin. Stabilita séra při 20 °C - 5 hodin, při 4-8 °C 72 hodin.
Transport při teplotě 15-25 °C.

Je doporučeno provádět hodnocení na základě indexu kappa/lambda
Je možné provést vyšetření v moči - moč bez konzervačních látek, nesbíraná - vzorek
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569