Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Lehké řetězce kappa (FLC) v moči
Lambda free (FLC) v moči

Kód metody: EXT_726
Primární vzorek: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny)
Maximální doba do zpracování: 4 h při 25 °C

Upozornění pro odběr:
Ranní vzorek moči, bez konzervační látky. Stabilita při 20 °C po dobu 8 hodin, při 4-8°C stabilní 72 hodin.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
91167

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Centrální laboratoř
Tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569