Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


PAPP-A v séru
Plazmatický protein A asociovaný s graviditou

Kód metody: EXT_771
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Součást screeningu vrozených vývojových vad v I. trimestru těhotenství.
.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 3 hodin od doručení materiálu


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
PREVEDIG, spol. s r. o.
tel: 270 00 3261, 270 00 3133