Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Posokonazol

Kód metody: EXT_POSOK
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, K2EDTA

Upozornění pro odběr:
Stanovení je možné i v plazmě (heparin litný).
Vzorek transportovat do laboratoře ihned po odběru.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Jednou týdně


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
FN Motol - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
tel: 224 435 656, 724 085 657