Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


N-terminální propeptid kolagenu 1
P1NP

Kód metody: EXT_P1NP
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy

Upozornění pro odběr:
Biochemický marker kostní novotvorby.
Možno stanovit v séru i v plazmě.
Stabilita při 20°C je 24 hodin, při 4-8 °C je 5 dní.


Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště


Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD 1. LF - Centrální laboratoř
tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 2249626549