Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Everolimus v krvi

Kód metody: EXT_EVERO
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA

Upozornění pro odběr:
Krev se nabírá před podáním léku.
Stabilita při 4-8 °C - 7 dní. Vzorky lze zamrazovat.

Monitorování everolimu se používá při kontrole terapie u pacientů po transplantaci ledvin.
Stanovení imunosupresiv po 15:00 je možné po předchozí telefonické domluvě.
Vzorky přijaté po 18:00 hodině jsou vyšetřeny následující pracovní den.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Vykazované výkony:
99153

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
IKEM - Pracoviště laboratorních metod OKB
příjem materiálu tel. 23605 5210
stanovení imunosupresiv tel. 23605 2832