Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Mutace faktoru II Prothrombin G20210A v plazmě

Kód metody: EXT_752
Primární vzorek: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA

Upozornění pro odběr:
Stabilita primárního biologického materiálu 7 dnů při +4 až +8 °C.

Bodová mutace v 3' oblasti genu pro faktor II - protrombin (20210G>A), která se nepřepisuje do proteinu, vyvolá zvýšení produkce protrombinu a tím i větší dispozici ke srážení krve. Výskyt mutace genu pro protrombin se v naší populaci pohybuje okolo 2 %. U žen s prokázanou mutací hrozí zvýšené riziko tromboembolické nemoci při užívání hormonální antikoncepce. Zdroj: Seznam vyšetření ÚLBLD VFN Praha (http://ulbld.lf1.cuni.cz/seznam-lab-vysetreni).
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do 14 dnů
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Vykazované výkony:
94199

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
GENNET, s. r.o. , Laboratoře GENNET, Kostelní 292/9, 170 00 Praha 7
tel: 222 313 000, kontaktní osoba pro odvoz vzorků - Lucie Vodáková (tel. 702 055 447)